Plague Powered by Trendolizer

Wetenschappers staan voor mysterie: wat is nou de oorzaak van die muizenplaag?

Trending story found on www.gelderlander.nl
Wetenschappers staan voor mysterie: wat is nou de oorzaak van die muizenplaag?
NETTERDEN - Wetenschappers pleiten voor een groot onderzoek naar de oorzaak van de huidige muizenplaag. Diverse delen van het land kampen met een muizenplaag en de schade is enorm. Maar niemand weet waar de plaag vandaan komt.
[Source: www.gelderlander.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments