Plague Powered by Trendolizer

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ..!

Trending story found on www.eesanje.com
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ..!
ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೆ. 14 : ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಅಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರದ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರಕಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ…
[Source: www.eesanje.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments